Mailing 15/01/2020 Limburg:

Bestand

inleidende brief, Burgerconsultatie, BPR Limburg, windturbines wel of niet?

Bestand Downloaden
Bestand

Windturbines geen algemeen belang

Bestand Downloaden

Mailing 24/10/2019 Vlaanderen:

Bestand

inleidende brief van LEV aan burgemeesters schepenen en de politiek, 24/10/2019

Bestand Downloaden
Bestand

de nota met aandachtspunten over het ontduiken van de Europese milieuwetgeving, de Europese richtlijnen en de VN-verdragen, 24/10/2019

Bestand Downloaden
Bestand

de nota over de ernstige tekortkomingen van de Vlaamse milieuwetgeving (Vlarem) voor omwonenden van windturbines, 10/01/2020

Bestand Downloaden

Mailing 25/04/2019 Vlaanderen

Bestand

brief aan burgemeesters, schepenen en afd. Ruimtelijke Ordening en Milieu van de Vlaamse gemeenten en aan andere belanghebbenden met de 9 prejudiciƫle vragen over de onwettigheid van Vlarem, door Leefbare Energie Vlaanderen, 25/04/2019

Bestand Downloaden